Certificering

Certificeringen

HEKZA® is VCA gecertificeerd. Het personeel en de onderaannemers van HEKZA® worden intern opgeleid. Hierdoor ontstaat een consistente werkwijze van hoge kwaliteit. De medewerkers zijn erg gemotiveerd en werken zelfstandig. De werkwijze van het bedrijf staat garant voor kwaliteit, hoog werktempo en schone werkvloer. Dit komt goed naar voren bij onze werkimpressie. Op locatie is bij elk project een voorman aanwezig die aanspreekpunt is voor alle partijen.

Het team van HEKZA® is gericht op continue verbetering van processen en uitvoering. Hierbij wordt meegedacht met uitvoerders om ook aanverwante werkzaamheden vlot te laten verlopen. Het toepassen van nieuwe technieken en hulpmiddelen is hierbij een belangrijk speerpunt.

Voordelen VCA certificatie voor u als opdrachtgever

De VCA certificatie van HEKZA® is gerealiseerd via Safex. VCA biedt een duidelijke structuur voor het VGM-beheersysteem van HEKZA®. U als opdrachtgever weet dus wat u kunt verwachten van de onderneming die VCA-gecertificeerd is. Een VGM-doorlichting door de opdrachtgever is niet langer noodzakelijk of kan beperkt worden tot evaluatie van uitgevoerde projecten of werkzaamheden. Door deze synergie tussen opdrachtgever en aannemer verbetert de totale kwaliteit en efficiëntie van de organisatie, zodat er minder ongevallen en schades aan bedrijf en milieu voorkomen.

De VCA certificatie borgt dat meer taken en verantwoordelijkheden aan gecertificeerde aannemers kunnen worden gedelegeerd en uitbesteed, aangezien aannemers competente organisaties zijn, met goede VGM opgeleide en gekwalificeerde werknemers. VCA sluit aan bij het VGM-beheersysteem van de opdrachtgever (zie ook VCO: VGM Checklist Opdrachtgevers.) De aannemer spreekt dus dezelfde “taal” als het gaat over veiligheid, gezondheid en milieu.

Het VCA-certificatieproces heeft overeenkomsten met de ISO 9000-systemen en -audits.
VCA is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001